Uvjeti i odredbe

Uslovi korištenja

Putem internetskog portala https://ekotc.ba/ vršimo  posredovanje pri prodaji kao i pružanju usluga putem interneta.

Proizvođači (Trgovci) putem svoje online trgovine koja se nalazi na multivendor platformi https://ekotc.ba/ vrše prodaju svojih proizvoda. Korisnici (tu spadaju i Proizvođači) platforme se upoznaju sa ponudom ovih proizvoda, eventualno izvrše kupovinu, čime postaju Kupci.

Smatramo  da ste se prije početka korištenja platforme https://ekotc.ba/  u  potpunosti upoznali i saglasili s ovdje navedenim Uslovima korištenja kao i sa Uslovima prodaje i  Politikom privatnosti.

Ukoliko se  ne slažete i ne prihvaćate bilo koji elemenat iz bilo kojeg članka, nemojte koristiti  https://ekotc.ba/

Ako  koristite https://ekotc.ba/  smatra se da ste upoznati i saglasni s ovdje iznesenim uslovima i pravilima i da pristajete na njih.

Korisnik https://ekotc.ba/ je sam odgovoran za zaštitu šifri/lozinki/passworda koje koristi i potrebno je da preduzme sve mjere da ih ne otkrije trećim osobama.

Upoznajemo krajnjeg korisnika  da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, što može dovesti do eventualnog prekida usluga. Krajnji korisnik je upoznat da su  takvi i slični događaji  izvan mogućnosti kontrole od strane https://ekotc.ba/, pa iz toga razloga  https://ekotc.ba/ ne može biti odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme eventualnih nepredviđenih okolnosti uzrokovanih ovim pojavama

Isto tako upoznajemo krajnjeg  korisnika  s time da pristup internet platformi https://ekotc.ba/ ponekad može biti u prekidu ili isključen iz  nekih neophodnih razloga kao što su  npr. rutinsko održavanje platforme ili servera.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, kao i izmijeniti ili ukinuti bilo koji elemenat naveden u Uslovima korištenja,  Uslovima prodaje i u  Politici privatnosti.

U slučaju da dođe do promijene u  Uslovima korištenja,  Uslovima prodaje i/ili u  Politike privatnosti, a korisnik nastavi koristiti https://ekotc.ba/ , smatra se da prihvaća sve izmjene i da je saglasan sa njima.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku platformu https://ekotc.ba/  isključivo u skladu s propisima Republike Bosne i Hercegovine, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za zaštitu svoje cjelokupne računarske opreme i isključujemo svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetske platforme  https://ekotc.ba/ .

Proizvođači ne smiju putem https://ekotc.ba/ objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Zadržavamo diskreciono pravo da  ocijenimo da li je došlo do povrede ovih elemenata od strane korisnika.

Proizvođač ne smije  objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih drugih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne smije vrbovati  korisnike https://ekotc.ba/ da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija  https://ekotc.ba/ .

Zadržavamo diskreciono pravo da samostalno ocijenimo da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama https://ekotc.ba/ vlasništvo su https://ekotc.ba/, te su kao takvi zaštićeni zakonom.

Za slučaj da proizvođač postavi neku fotografiju ili tekst koji narušavaju postavljeni dizajn stranice (baneri i slično) ili nikako ne postavi predviđene fotografije, admin platforme će po svom izboru postaviti fotografiju koja se uklapa u dizajn platforme, vodeći računa da se ta fotografija uklapa u profil proizvođača

Platforma https://ekotc.ba/ je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske platforme neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Proizvođači se izričito obavezuje da neće na  https://ekotc.ba/postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu,  bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, proizvođač mora doći samostalno, pa stoga https://ekotc.ba/ nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane proizvođača bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetske platforme https://ekotc.ba/, proizvođač jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao https://ekotc.ba/ pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu upotrebu.

Platforma https://ekotc.ba/ nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama https://ekotc.ba/

Za sve podatke koje postavi proizvođač na platformu https://ekotc.ba/ odgovara proizvođač koji ih je postavio, garantuje  za njihovu tačnost i ispravnost i ako korisnici koji korste te podatke  imaju štetu ili bilo kakav problem prouzrokovan korištenjem tih podataka, to moraju riješiti sa proizvođačem koji je podatke postavio.

Platforma https://ekotc.ba/ će na stranicam portala omogućiti svim kupcima da prijave administratoru platforme bilo kakvu nepravilnost vezanu za svaki proizvod (ovaj podatak je dostupan samo administratoru), kao i da urade recenziju proizvoda koje su kupili i recenziju proizvođača kod kojih su kupili, što će biti vidljivo svim korisnicima.

Platforma se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa platforme https://ekotc.ba/ . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti https://ekotc.ba/ .

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje platforme https://ekotc.ba/ nadležan je sud u Sarajevu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na platformi https://ekotc.ba/ smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Uslovi ponude

Omogućujemo svojim Partnerima (Proizvođačima – Trgovcima) da na multivendor online platformi https://ekotc.ba/ postave vlastite online trgovine i putem njih prodaju vlastite proizvode.

Promovišemo  proizvode i usluge  u ime i za račun Partnera putem internet platforme https://ekotc.ba/, kao i putem email marketinga.

Partner kao vlasnik proizvoda/usluge je obavezan proizvod/uslugu isporučiti kupcu i to na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve zakonske i moralne standarde poslovanja.

Partner ni u kom slučaju ne smije dovesti posjetioce stranice u zabludu predstavljajući proizvod/uslugu boljom nego što jeste,  navodeći karakteristike i osobine koje nisu tačne, kao ni dovesti ga u poziciju da ne može realizovati kupovinu.

Cijene koje partner postavlja za svaki proizvod sadrže PDV, ali se u ovoj fazi PDV ne prikazuje odvojeno jer je u pitanju promotivna ponuda koju kupac nije obavezan realizovati.

Ako kupac naruči proizvode, partner je dužan uz njih isporučiti fakturu/račun sa svim zakonskim pratećim elementima.

Platforma https://ekotc.ba/ nije ni u kakvoj vezi sa  proizvodom/uslugom koja se nalazi na platformi (u online trgovinama partnera), niti na bilo koji način učestvuje u samom činu transakcije pa stoga ne može ni biti odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korištenja usluga koje promoviše.

Sve eventualne nesporazume i nesuglasice te dvije strane moraju riješiti između sebe, s tim što kupac ima mogućnost obavijestiti administratora platforme o nepravilnostima.

Jedina uloga platforme https://ekotc.ba/  je da  spoji zainteresovane strane da svaka na svoj način ima koristi od tog kontakta.

Obaveza platfome prema Partneru je danjegovoj online trgovini obezbjedi nesmetan rad i da po najvišim standardima poslovanja promoviše njegove proizvode/uslugu što je zajednički interes

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner.

Proizvođač ima pravo koristiti svoje postojeće platforme i kanale prodaje (online prodaje, maloprodaje, normalna distribucija) za prodaju svojih proizvoda kupcima koji nisu došli do kontakata sa tim proizvođačem putem https://ekotc.ba/ .

Nije dozvoljeno korisnike koji su do saznanja o postojanju proizvođača došli putem https://ekotc.ba/ usmjeravati na te druge platforme i druge kanale prodaje.

Administrator platforme ima pravo da ukloni bilo koju online trgovinu sa platforme bez objašnjenja, uz prethodnu najavu od  3 dana prije samog uklanjanja.

Neki razlozi mogu biti: online trgovina nema narudžbi,  promet preko platforme je u opadanju, trgovina kontakte koje dobije putem ove platforme usmjerava na direktnu prodaju bez posredstva platforme, ne poštuje uslove navedene u Pravilima trgovine (fakturiše veće cijene od navedenih, bilo za dostavu, bilo za proizvode, naplaćuje dostavu pri ispunjenim uslovima za besplatnu dostavu, ispostavlja veću fakturu nego što je bio predračun, ne poštuje uslove povrata proizvoda….), isporučuje proizvode koji ne odgovaraju sastavom i kvalitetom opisu na stranici proizvoda itd…
Trgovine koje budu uklonjene sa platforme će biti javno navedene u pop-up prozoru koji će se pojavljivati pri otvaranju platforme, s objašnjenjem zašto su uklonjene, kao i na posebnoj stranici.